PENGUSAHASILAN HUTAN

Di Melaka meliputi kawasan pembalakan Hutan Simpan Kekal, dan  tanah kerajaan. Kerajaan Negeri Melaka melalui Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) P 14 8B/3/2018 yang bersidang pada 6 Jun 2018 telah meluluskan cadangan perlaksanaan dasar Moratorium dalam sektor Perhutanan di negeri Melaka  bagi tujuan pengeluaran hasil hutan di dalam HSK. Kawasan Hutan Simpan Kekal  boleh diklasifikasikan kepada 11 kelas mengikut fungsi di bawah Seksyen 10 (1) Akta Perhutanan Negara 1984 (Pindaan 1993) seperti berikut:

 • Hutan pengeluaran kayu di bawah perolehan berkekalan;
 • Hutan perlindungan tanah;
 • Hutan tebus guna tanah;
 • Hutan kawalan banjir;
 • Hutan tadahan air;
 • Hutan perlindungan hidupan liar;
 • Hutan simpanan hutan dara;
 • Hutan lipur;
 • Hutan pelajaran;
 • Hutan penyelidikan; dan
 • Hutan bagi maksud persekutuan

 

ITTO Garis Panduan Bagi Pengurusan Mapan Hutan Tropika Asli ,ITTO Garis Panduan Atas Pemuliharaan Kepelbagaian Biologi Dalam Hutan Pengeluaran danPenuaian, terutamanya di kawasan Hutan Simpanan Kekal perlu mengikuti beberapa garis panduan yang telah ditetapkan, garis panduan yang sedia ada adalah: –

 • Forest Road Spesifikasi
 • Garis panduan Pengusahasilan Hutan
 • Jentera Garis Panduan Pembalakan
 • Garis Panduan, Garis Panduan yang dikeluarkan oleh ITTO (Pertubuhan Kayu Tropika Antarabangsa)