JABATAN PERHUTANAN NEGERI MELAKA > PEMBANGUNAN HUTAN

PEMBANGUNAN HUTAN

Sistem Pengurusan Hutan

Bagi memastikan pengurusan terbaik sumber hutan yang berharga dan mengekalkan fungsi biodiversiti, Hutan Simpanan Kekal di Melaka diuruskan secara terperinci selaras dengan prinsip-prinsip pengurusan hutan secara mampan untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan dan pemuliharaan, dan dengan jaminan keputusan dan perkhidmatan perhutanan mampan. Untuk mencapai matlamat ini Sistem Pengurusan Memilih (SMS) diamalkan.

Secara ringkasnya, Sistem Pengurusan Memilih melibatkan penubuhan pemilihan optimum rejim pengurusan. Pokok yang akan ditebang dipilih berdasarkan had yang dibenarkan yang ditetapkan lebih daripada 55 cm diameter pada paras dada (dbh) untuk spesies masyarakat resin dan lebih daripada 45 cm dbh untuk spesies bukan damar dengan meninggalkan sekurang-kurangnya 32 pokok sehektar yang berperepang antara 30 cm -40. Putaran untuk SMS adalah 30 tahun.Bagi kawasan yang mempunyai potensi untuk rekreasi, kawasan berkenaan dibangunkan sebagai Hutan Rekreasi. Di Melaka aktiviti rekreasi diberi perhatian yang tinggi kerana keupayaannya untuk menarik pelancong datang ke Melaka.

Dalam erti kata lain, semasa pembangunan hutan rekreasi, beberapa faktor semula jadi dan unsur-unsur alam semula jadi, seperti kawasan tempatan, batu, air, tanah, tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar adalah elemen penarik utama yang diberi perhatian. Selain itu, infrastruktur infrastruktur ringan seperti pondok rehat, meja dan kerusi, dapur ‘barbeque’, tapak perkhemahan, kabin log, dan lain-lain adalah disepadukan ke dalam semua elemen-elemen alam semula jadi, dan faktor-faktor tambahan yang penting untuk mewujudkan pelbagai suasana yang unik dan mempesonakan di rekreasi hutan di negeri ini. Oleh itu, adalah diperhatikan bahawa sistem secara langsung memenuhi citarasa setiap pengunjung yang bertujuan untuk berehat, aktiviti dan bersantai di hutan rekreasi ini.

1. Pembangunan Hutan dan Pemuliharaan

Selaras dengan kehendak Dasar Perhutanan Negara, setiap negeri dikehendaki untuk melaksanakan usaha-usaha pembangunan dan pemulihan hutan melalui sistem amalan silvikultur yang berkesan dan sesuai.

2. Pengurusan Sumber Hutan

Aktiviti-aktiviti yang dijalankan di bawah program ini melibatkan penyelenggaraan sempadan Hutan Simpanan Kekal, Inventori Hutan dan Penandaan Pokok sebelum tebangan untuk aktiviti pembalakan.

3. Pembangunan Sumber Hutan

Program ini, yang melibatkan pemeliharaan dan pemuliharaan kawasan yang telah dituai, hutan miskin dan kawasan terbiar dan menaik taraf status kandungan hutan bukan kayu seperti rotan dan buluh. Antara aktiviti-aktiviti ini Inventori Hutan Selepas Tebangan dan Penanaman Pengayaan.

4. Perhutanan Masyarakat

Program ini merupakan salah satu usaha Jabatan untuk melibatkan orang awam dalam usaha pemuliharaan kawasan hutan di samping menyediakan tempat-tempat yang sesuai di kawasan hutan rekreasi dan pembelajaran.