twitter-icon-alt-twitter-icon-15 facebook log 32

hp

us
Tukar Tulisan Merah Tukar Tulisan Hitam Tukar Tulisan Hijau   Tukar Latarbelakang Merah Jambu Tukar Latarbelakang Hijau Muda

1. Jabatan Perhutanan Negeri adalah bertanggungjawab untuk: -

a. Menasihat Pihak Berkuasa Negeri dalam pentadbiran sumber hutan untuk penuaian pendapatan yang optimum.

b. Bertindak sebagai agensi pelaksana dasar-dasar dan penguatkuasaan undang-undang perhutanan

c. Mengurus sumber hutan sejajar dengan konsep pengurusan hutan yang mampan.

 

2. Khususnya fungsi Jabatan Perhutanan Negeri adalah seperti berikut: -

a. Ketua Bahagian Pentadbiran adalah bertanggungjawab bagi aspek pentadbiran asek, dan perkhidmatan kewangan.

b. Bahagian Hasil bertanggungjawab untuk bertanggungjawab bagi aspek-aspek yang termasuk hasil premium, royalti,  pembangunan hutan dan caj lain dan melaporkan ulang-alik.

c. Bahagian Operasi melibatkan pelesenan pengusahasilan hutan dan berasaskan kayu pelesenan dan penguatkuasaan undang-undang,

d. Bahagian Pembangunan bertanggungjawab dalam merancang danpelaksanaan projek-projek pembangunan hutan serta mengawal keberkesanan kos. 

 

Laman Utama TENTANG KAMI Fungsi Jabatan