twitter-icon-alt-twitter-icon-15 facebook log 32

hp

us
Tukar Tulisan Merah Tukar Tulisan Hitam Tukar Tulisan Hijau   Tukar Latarbelakang Merah Jambu Tukar Latarbelakang Hijau Muda

Perutusan Pengarah

 

Assalamualaikum w.t.b

 

Salam Sejahtera, Salam 1 Malaysia, Negaraku AlamSekitarku,

Salam Melaka Maju Negeriku Sayang, Negeri Bandar Teknologi Hijau, Melaka Maju Fasa Ke 2,Melaka 756 Tahun, Berkat Tepat Cepat.

Alhamdullilah syukur ke hadrat Allah SWT kerana tanpa kita sedari masa begitu cepat berlalu dan kini kita telah melangkah ke tahun baru 2018. Saya mengambil kesempatan ini merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada seluruh warga kerja Jabatan Perhutanan Negeri Melaka (JPN Melaka) yang telah memberi komitmen dan kerjasama sepanjang tahun 2017 dan besar harapan saya agar tahun 2018 akan membawa lebih kejayaan kepada JPN Melaka. Semoga permulaan tahun baru ini disulami dengan tekad dan iltizam yang jitu untuk memantapkan organisasi.

Selamat Datang ke Laman Web Rasmi Jabatan Perhutanan Negeri Melaka. Alhamdulillah, syukur ke hadrat Illahi kerana dengan limpah kurnianya laman web JPN Melaka telah berjaya dikemaskini dengan menyediakan maklumat – maklumat dan perkembangan semasa jabatan.

Dalam usaha untuk merealisasikan wawasan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM) iaitu ”untuk diiktiraf sebagai sebuah agensi terunggul dalam pengurusan hutan tropika secara berkekalan”. Selain itu selaras dengan amanah dan mandat oleh Kerajaan Negeri Melaka, JPN Melaka telah diberikan peranan dan tanggungjawab dari aspek pembangunan dan pengurusan hutan. Sehubungan itu juga JPN Melaka turut berperanan dalam pemeliharaan dan pemantauan kawasan-kawasan hutan bagi menjamin supaya ianya akan terus berfungsi bagi menjamin kestabilan alam sekitar dan penggunaan hutan sebagai rekreasi bagi tujuan eko-pelancongan

Pelbagai iktibar daripada segala pengalaman yang telah dilalui boleh dijadikan sebagai pengajaran untuk membantu jabatan dalam menyusun perancangan terbaik untuk terus bergerak ke hadapan bagi mencapai prestasi yang lebih cemerlang pada tahun 2018.

Saya ingin merakamkan sekalung penghargaan kepada semua warga Jabatan Perhutanan Negeri Melaka yang telah memberikan sumbangan dan komitmen berterusan dalam usaha menuju kecemerlangan perkhidmatan demi mencapai wawasan jabatan. Saya juga merakamkan ucapan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Melaka, JPSM, semua Agensi Kerajaan dan Badan Bukan Kerajaan yang berkaitan di atas segala kerjasama dan sokongan yang diberikan kepada Jabatan Perhutanan Negeri Melaka.

Sekian Terima Kasih.

Wabillahi Taufiq Walhidayah. Wassalamualaikum Wabarakatuh.

 

(AZNI RAHMAN BIN A.WAHID)

Pengarah Perhutanan Negeri Melaka.

 

Laman Utama TENTANG KAMI Perutusan Pengarah