twitter-icon-alt-twitter-icon-15 facebook log 32
Tukar Tulisan Merah Tukar Tulisan Hitam Tukar Tulisan Hijau   Tukar Latarbelakang Merah Jambu Tukar Latarbelakang Hijau Muda

Perutusan Pengarah

 

Bismillahir-Rahmannir-Rahim,

Selawat dan Salam Ke Atas Nabi Muhammad SAW.,

AssalamualaikumWarahmatullahi-wabarakatuh,

Salam Sejahtera.

 

Alhamdullillah besyukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah dan rahmatNya kita masih diberikan ruang bagi melalui Tahun 2020.  Dikesempatan ini, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada seluruh warga kerja Jabatan Perhutanan Negeri Melaka (JPNM) yang telah memberi komitmen dan kerjasama sepanjang tahun 2019. Sehubungan itu, saya ingin merakamkan ucapan Selamat Tahun Baru 2020 kepada seluruh warga JPNM dan harapan serta doa agar Tahun 2020 akan membawa sinar kejayaan yang lebih cemerlang kepada JPNM serta sektor perhutanan di negeri Melaka dan negara amnya.

Semoga permulaan tahun baru 2020, saya juga ingin mengingatkan diri saya dan semua warga kerja JPNM mengambil peluang ini untuk terus berkhidmat dengan cemerlang dan berintegriti ke arah menjadikan Jabatan Perhutanan Negeri Melaka sebagai sebuah agensi yang terunggul dalam pengurusan hutan tropika secara berkekalan.

Selaras dengan Melaka Berwibawa: Pintar, Hijau, Bersih, Jabatan telah merangka pelbagai aktiviti ke arah menghijaukan kawasan di negeri Melaka melalui program penghijauan dengan melaksanakan program tanaman 6,000 pokok setahun. Selain itu, bagi meningkatkan pemahaman orang ramai tentang pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar, JPNM telah merangka pelbagai aktiviti dan kempen penanaman pokok, kempen kesedaran dan pameran perhutanan.

Sempena tahun melawat Malaysia Tahun 2020, Jabatan ini akan memberikan penekanan kepada kecekapan dan keberkesanan mutu perkhidmatan yang baik terutama di kawasan Taman Eko-Rimba dan Hutan Taman Negeri di dalam Hutan Simpanan Kekal negeri Melaka. Kawasan tersebut akan dibuat penyelenggaran yang sewajarnya bagi memudahkan orang awam dan pelancong berkunjung di samping melakukan aktiviti rekreasi dan riadah. Aktiviti ini berupaya memberi jaminan kepada peningkatan industri pelancongan, ekonomi  dan kesejahteraan rakyat secara amnya.

Dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0, sektor perhutanan di negeri Melaka akan menekankan aspek pemantauan penguatkuasaan yang dijalankan melalui Sistem Pemantauan Hutan Menggunakan Remote Sensing (FMRS) Plus, Sistem e-Geospatial Perhutanan (e-GP) di samping secara rondaan, penggunaan drone dan pemantauan udara melalui helikopter dengan kerjasama Bahagaian Penguatkuasaan, Ibupejabat Perhutanan Semenanjung Malaysia.

 

Akhir kata, didoakan semoga semua pegawai dan warga kerja Jabatan dapat meningkatkan komitmen di dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada Jabatan dalam mengurus dan membangunkan sumber hutan negeri ini secara mampan.

 

 

Selamat Tahun Baru 2020.

Wabillahi-taufik-walhidayah. Wassalamualaikum-Warahmatullahi-Wabarakatuh.

Sekian, terima kasih.

 

ENCIK AZNI RAHMAN BIN A.WAHID

Pengarah Perhutanan Negeri Melaka.

 

Laman Utama TENTANG KAMI PERUTUSAN PENGARAH