twitter-icon-alt-twitter-icon-15 facebook log 32

hp

us
Tukar Tulisan Merah Tukar Tulisan Hitam Tukar Tulisan Hijau   Tukar Latarbelakang Merah Jambu Tukar Latarbelakang Hijau Muda

Wawasan :-
“Untuk menjadi sebuah agensi terunggul dalam pengurusan hutan tropika secara berkekalan”

  

Misi :-
“Untuk mengurus dan membangunkan sumber hutan secara berkekalan serta mengoptimumkan sumbangannya kepada pembangunan sosio-ekonomi negara”

Objektif :-

  1. Untuk menguruskan sumber hutan negeri secara berkekalan bagi tujuan pengeluaran berterusan hasil dan perkhidmatan hutan serta penggunannya secara optimum bersesuaian dengan keperluan alam sekitar.
  2.      Untuk meningkatkan bekalan hasil dan perkhidmatan hutan melalui aktiviti-aktiviti perhutanan yang bersesuaian dalam meningkatkan kualiti, produktiviti dan penggunaan sumber hutan.
  3. Untuk terus membangunkan teknologi mantap yang bersesuaian dengan keperluan alam sekitar bagi pemeliharaan, pengurusan dan penggunaan sumber hutan.
  4.       Untuk meningkatkan kualiti dan kecekapan kilang-kilang pemprosesan berasaskan keluaran hutan serta menambah  aktiviti-aktiviti hiliran dengan nilai tambah yang tinggi.
  5.        Untuk memperkukuhkan pembangunan sumber manusia bagi menyokong sektor perhutanan.
  6.       Untuk meningkatkan kesedaran awam berhubung dengan peranan hutan terhadap alam sekitar dan pemeliharaan melalui pembelajaran serta penyebaran maklumat.
  7.       Untuk meningkatkan sumber sector perhutanan kepada pendapatan negeri, pertukaran wang asing dan peluang-peluang pekerjaan
Laman Utama TENTANG KAMI Visi, Misi & Objektif