facebook log 32hp

 
Tukar Tulisan Merah Tukar Tulisan Hitam Tukar Tulisan Hijau   Tukar Latarbelakang Merah Jambu Tukar Latarbelakang Hijau Muda

MUZIUM PERHUTANAN

Pengenalan Muzium Perhutanan

Penubuhan cadangan terbuka muzium Muzium Perhutanan telah meluluskan peruntukan Melaka pada awal tahun 1994 melalui Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan. Pada tahun yang sama juga EPU telah meluluskan pelantikan perunding untuk melaksanakan projek ini dengan kerjasama Jabatan Perhutanan UPEN dan Melaka. Perunding telah menyediakan Pelan Konsep dan pembinaan meletakkan keluar bangunan untuk tender.

Pada bulan November 1994, dokumen kontrak yang lengkap ditandatangani oleh EPU dan perunding kontrak pihak. Pelaksanaan lanjut mengenai projek ini telah dijalankan dan tamat September, 1995.

Pelan konsep pembinaan 'Open Air Museum' telah disediakan oleh perunding Arkitek Ehwan Othman Sdn. Bhd yang berasaskan pembinaan Muzium Terbuka. Muzium Terbuka terdiri daripada Membina untuk I.

Pembinaan keseluruhan Muzium Terbuka siap pada tahun 1996 dan program-program artifak muzium bermula pada tahun 1997 langkah demi langkah: -

 

a. Pembangunan Konsep

b. Pengisian Muzium Proses

c. Perancangan dan Pembangunan Masa Depan

d. Pengisian Grafik Pelaksanaan Strategik

e. Pembukaan Muzium

 

 

 

 

Laman Utama MUZIUM PERHUTANAN