JABATAN PERHUTANAN NEGERI MELAKA > aktiviti > Lawatan kerja YBhg. Dato’ Timbalan Ketua Pengarah

Lawatan kerja YBhg. Dato’ Timbalan Ketua Pengarah

  • Posted by: admin
Lawatan kerja YBhg. Dato’ Timbalan Ketua Pengarah (Dasar & Perancangan), Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia bersama Tuan Pengarah Bahagian Silvikiltur dan Pemeliharaan Biologi Hutan, Pengarah Perhutanan Negeri Melaka dan pegawai Badan Kawal Selia Air di tapak Projek Restorasi Empangan Durian Tunggal pada 29 Ogos 2023. Selain itu, lawatan ini juga diadakan untuk membincangkan dan memperhalusi isu-isu perlaksanaan dan pemantauan projek yang dijangka akan siap dilaksanakan sepenuhnya pada Januari 2024.

 

Sebanyak 31,500 pokok pelbagai spesies hutan yang bernilai tinggi telah ditanam melibatkan kos sebanyak RM1.7 juta daripada peruntukan pembangunan bagi tahun 2022 dan 2023. Projek ini merupakan salah satu inisiatif pihak Jabatan Perhutanan Melaka, Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia, Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Kerajaan Negeri Melaka dan Badan Kawal Selia Air Melaka untuk menghutankan semula kawasan Empangan Durian Tunggal untuk memastikan kelestarian sumber air kepada penduduk di negeri Melaka.
Lawatan kerja YBhg. Dato' Timbalan Ketua Pengarah
 
Author: admin

Leave a Reply