MAKLUMAT PENJAWATAN

PERJAWATAN DAN KAKITANGAN

JAWATANISIKOSONG
PENGURUSAN & PROFESIONAL (GRED 41-54)22-
KUMPULAN SOKONGAN I (GRED 17-40)24231
KUMPULAN SOKONGAN II (GRED 1-16)26242
JUMLAH52493

Jumlah kakitangan Jabatan Perhutanan Negeri Melaka ialah seramai 58 orang dan pengisian jawatan adalah seramai 53. Selain daripada Kumpulan Sokongan II yang terdiri daripada Pegawai-pegawai Perkhidmatan Persekutuan, jabatan ini turut digerakkan oleh kakitangan Perkhidmatan Negeri yang terdiri daripada kakitangan perkeranian berpakaian seragam, dan pemandu. Terdapat juga 3 pegawai Jabatan Ibu Pejabat (JIP) yang terdiri daripada kumpulan Pengurusan dan Profesional dan kumpulan sokongan I dan II yang ditempatkan di Jabatan Perhutanan Negeri.

JUMLAH PERJAWATAN TETAP DI JABATAN PERHUTANAN NEGERI  MELAKA

LELAKIPEREMPUAN
PENGURUSAN & PROFESIONAL (GRED 41-54)11
KUMPULAN SOKONGAN I (GRED 17-40)194
KUMPULAN SOKONGAN II (GRED 1-16)24-
JUMLAH445