Penyataan Komitmen MC&I

Jabatan Perhutanan Negeri Melaka Adalah Komited Terhadap

Pematuhan Kehendak MC&I (Sustainable Forest Management) Ke Arah Pencapaian Matlamat Pengurusan Hutan Secara Berkekalan