Senarai Hutan Simpanan Kekal Negeri Melaka

DAERAHBIL.HUTAN SIMPANAN KEKALNO. WARTATARIKH WARTAKELUASAN (HA)
ALOR GAJAH1TANJUNG TUAN206623.12.1921
74.08
2LINGGI148120.05.1938
80.02
3SUNGAI UDANG45224.09.1987
105.17
4SUNGAI BARU ILLIR57128.06.2012
59.94
5KEMUNING57128.06.2012
26.00
6KUALA LINGGI89422.11.2012
102.70
7LINGGI (TAMBAHAN)20926.01.2015
10.56
8TABOH NANING58427.10.2016
41.65
9SUNGEI BARU ULU58227.10.2016
20.30
JUMLAH520.42
JASIN1BATANG MELAKA1481
20.05.1938
1,271.23
2BUKIT SEDANAN2945
14.10.1938
1,705.03
3BUKIT SENGGEH2686
01.09.1939
1,612.48
4MERLIMAU1481
20.05.1938
8.84
5PAYA LAUT MERLIMAU778
23.08.2011
11.72
6PAYA LAUT MERLIMAU (TAMBAHAN)208
26.03.2015
12.51
7PAYA LAUT MERLIMAU (TAMBAHAN)208
26.03.2015
21.11
JUMLAH4,642.92
MELAKA TENGAH1BUKIT BERUANG34715.06.2009
36.15
JUMLAH36.15
JUMLAH KESELURUHAN5,199.49