Rancangan Pengurusan Hutan

Ringkasan Umum Rancangan Pengurusan Negeri Melaka

Ringkasan Awam Pengurusan Hutan Negeri Melaka adalah untuk memberi gambaran kepada pihak awam tentang pelaksanaan pengurusan hutan di Negeri Melaka. Secara umumnya, pengurusan hutan Negeri Melaka adalah berdasarkan Rancangan Pengurusan Hutan (RPH) Negeri Melaka ini telah dihasilkan oleh Jabatan Perhutanan, Melaka (JPNM) yang dijana mengikut Panduan Penyediaan Rancangan Pengurusan Hutan Bagi Negeri-negeri di Semenanjung Malaysia. Tempoh RPH ini adalah selama 10 tahun bermula Tahun 2016 hingga Tahun 2025. Jangka masa pelaksanaan ini adalah melibatkan Rancangan Malaysia Ke-11 dan Rancangan Malaysia Ke-12. Satu kajian separuh penggal akan dilakukan pada akhir Rancangan Malaysia Ke-11 pada Tahun 2020.

 

dwnd

RINGKASAN EKSEKUTIF RPH 2016 -2025

 

dwnd

RINGKASAN EKSEKUTIF KSP RPH 2016-2025