twitter-icon-alt-twitter-icon-15 facebook log 32
Tukar Tulisan Merah Tukar Tulisan Hitam Tukar Tulisan Hijau   Tukar Latarbelakang Merah Jambu Tukar Latarbelakang Hijau Muda

WAWASAN, MISI DAN DASAR

WAWASAN

Untuk menjadi agensi terunggul dalam pengurusan Hutan Tropika secara berkekalan.

MISI

Untuk mengurus dan membangunkan sumber hutan secara berkekalan serta mengoptimumkan sumbangannya kepada pembangunan sosio - ekonomi negara.

DASAR KUALITI

 • Jabatan Perhutanan Negeri Melaka adalah komited untuk memberikan perkhidmatan yang cekap dan berkesan dalam Pengurusan Pengeluaran Kayu Secara Berkekalan bagi Hutan Darat Asli di Hutan Simpanan Kekal supaya dapat dilaksanakan mengikut tempoh masa, kaedah dan peraturan-peraturan untuk memenuhi kehendak pelanggan.
 • Jabatan Perhutanan Negeri Melaka percaya perkara ini dapat dicapai melalui penerapan budaya kerja yang memenuhi keperluan MS ISO 9001:2008 pada semua peringkat kakitangan dalam pelaksanaan sistem pengurusan kualiti yang berkesan dengan komitmen yang tinggi dari pengurusan atasan hingga ke peringkat bawahan.
 • Jabatan Perhutanan Negeri Melaka akan mengenalpasti dari masa ke semasa kelemahan-kelemahan dalam organisasi dan mengambil langkah-langkah penambahbaikan dengan penglibatan semua tenaga kerja untuk menambahbaik secara berterusan Sistem Pengurusan Kualiti Jabatan Perhutanan Negeri Melaka.
 • Semua ketua unit akan memantau dan mengkaji pretasi sebenar pelaksanaan objektif-objektif kualiti yang telah ditetapkan di bawah bidang tugas serta tanggungjawab masing-masing dan mengambil tindakan segera apabila prestasi pelaksanaan tidak mencapai objektif-objektif yang telah ditetapkan.
 • Dasar kualiti dihebahkan untuk difahami oleh semua anggota organisasi.

 

DASAR KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN JABATAN PERHUTANAN NEGERI MELAKA

ADALAH MENJADI DASAR JABATAN PERHUTANAN NEGERI MELAKA DAN PEJABAT-PEJABAT RENJ UNTUK MENYEDIAKAN PERSEKITARAN KERJA YANG SELAMAT DAN SIHAT UNTUK SEMUA WARGA KERJA JABATAN DAN ORANG LAIN YANG MUNGKIN TERJEJAS OLEH AKTIVITI-AKTIVITINYA

 

PIHAK PENGURUSAN DAN WARGA KERJA JABATAN AKAN BERSAMA-SAMA BERUSAHA UNTUK MENCAPAI MATLAMAT DAN OBJEKTIF-OBJEKTIF DASAR INI MELAUI RUNDINGAN DAN KERJASAMA KHUSUSNYA :

 • UNTUK MEMASTIKAN SEMUA WARGA KERJA JABATAN ADALAH DIBERIKAN MAKLUMAT, ARAHAN,LATIHAN DAN PENYELIAAN BERKENAAN CARA UNTUK MENJALANKAN TUGAS MEREKA DENGAN SELAMAT DAN TANPA RISIKO KEPADA KESIHATAN;
 • UNTUK MEREKOD SEMUA KEMALANGAN, PENYAKIT, KERACUNAN DAN KEJADIAN BERBAHAYA DAN MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH AGAR KEJADIAN TERSEBUT TIDAK BERULANG LAGI;
 • UNTUK MEMATUHI KEHENDAK PERUNDANGAN BERKENAAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN SEPERTI YANG DITETAPKAN DI DALAM AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994, PERATURAN DAN TATA AMALAN YANG DILULUSKAN;
 • UNTUK MENYEDIAKAN KEMUDAHAN-KEMUDAHAN ASAS BAGI SEMUA PEKERJA;
 • JABATAN YAKIN BAHAWA KESELAMATAN DAN KESIHATAN MESTILAH DIINTEGRASIKAN KE DALAM AKTIVITI-AKTIVITI HARIAN KITA, DAN PENGGUNAAN CARA KERJA YANG SELAMAT DAN SIHAT ADALAH FAKTOR UTAMA KE ARAH MEMASTIKAN KEJAYAAN KITA.
 • UNTUK MEMASTIKAN OBJEKTIF DI ATAS TERCAPAI, SATU JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN ADALH DITUBUHAKAN UNTUK MENYELARASKAN AKTIVITI-AKTIVITI KESELAMATAN DAN KESIHATAN SEPERTI YANG DIRANCANG.

 

DASAR KITAR SEMULA

Jabatan Perhutanan Negeri Melaka mengambil serius amalan kitar semula terutamanya bahan buangan bukan organik seperti minyak hitam, minyak brek, tayar terpakai, bekas tadahan minyak dan lain-lain. Amalan kitar semula seperti di atas adalah untuk menjaga alam sekitar dan hutan negara kita. Para pemegang konsesi pembalakan adalah diminta untuk memenuhi dasar ini sebaik mungkin.

Pemeriksaan secara berkala atau mengejut akan dilakukan oleh kakitangan Jabatan Perhutanan Negeri Melaka bagi melihat sama ada para pemegang konsesi mematuhi dasar dan arahan Jabatan ini sebaik mungkin. Pemegang konsesi yang gagal untuk melaksanakan Dasar Kitar Semula akan disenarai hitamkan dari sebarang kawasan pembalakan pada masa hadapan.

Laman Utama TENTANG KAMI MC&I WAWASAN, MISI DAN DASAR