twitter-icon-alt-twitter-icon-15 facebook log 32
Tukar Tulisan Merah Tukar Tulisan Hitam Tukar Tulisan Hijau   Tukar Latarbelakang Merah Jambu Tukar Latarbelakang Hijau Muda

MAKLUMAT PERJAWATAN

PERJAWATAN DAN KAKITANGAN

PENGURUSAN & PROFESIONAL          (GRED 41-54)

KUMPULAN SOKONGAN I

(GRED 17-40)

KUMPULAN SOKONGAN II (GRED 1-16)

JUMLAH

JAWATAN

ISI

KOSONG

JAWATAN

ISI

KOSONG

JAWATAN

ISI

KOSONG

JAWATAN

ISI

KOSONG

2

2

-

24

23

1

26

24

2

52

49

3

Jadual 2 : JUMLAH PERJAWATAN TETAP DI JABATAN PERHUTANAN NEGERI  MELAKA

Jumlah kakitangan Jabatan Perhutanan Negeri Melaka ialah seramai 52 orang dan pengisian jawatan adalah seramai 49. Selain daripada Kumpulan Sokongan II yang terdiri daripada Pegawai-pegawai Perkhidmatan Persekutuan, jabatan ini turut digerakkan oleh kakitangan Perkhidmatan Negeri yang terdiri daripada kakitangan perkeranian berpakaian seragam, dan pemandu. Terdapat juga 2 pegawai Jabatan Ibu Pejabat (JIP) yang terdiri daripada kumpulan Pengurusan dan Profesional dan kumpulan sokongan I dan II yang ditempatkan di Jabatan Perhutanan Negeri.

PENGURUSAN & PROFESIONAL (GRED 41-54)

KUMPULAN SOKONGAN (GRED 17-40)

KUMPULAN SOKONGAN II (GRED 1-16)

JUMLAH

L

P

L

P

L

P

L

P

1

1

19

4

24

-

44

5

L: Lelaki

P: Perempuan

Jadual 3: MAKLUMAT PERJAWATAN MENGIKUT JANTINA DI JABATAN PERHUTANAN NEGERI MELAKA

Laman Utama TENTANG KAMI MAKLUMAT PERJAWATAN