twitter-icon-alt-twitter-icon-15 facebook log 32
Tukar Tulisan Merah Tukar Tulisan Hitam Tukar Tulisan Hijau   Tukar Latarbelakang Merah Jambu Tukar Latarbelakang Hijau Muda

PENGUSAHASILAN HUTAN

Di Melaka meliputi kawasan pembalakan Hutan Simpan Kekal, dan  tanah kerajaan. Bagi kawasan Hutan Simpan Kekal hanya boleh diklasifikasikan sebagai Hutan Pengeluaran Kayu Di bawah Perolehan Lestari di bawah Seksyen 10 (1) Akta Perhutanan Negara 1984 (Pindaan 1993) boleh dituai manakala kawasan adalah hutan sebaliknya tidak boleh diubah suai, iaitu mereka yang diklasifikasikan seperti berikut: -

 • Hutan Tambak
 • Banjir Hutan
 • Hutan Tadahan Air
 • hutan Hidupan Liar
 • Rizab Hutan Dara hutan
 • Hutan Lipur
 • Hutan Pendidikan
 • Hutan Penyelidikan
 • Hutan Bagi maksud Persekutuan
 • Perlindungan Tanah Hutan

2. Penuaian, terutamanya di kawasan Hutan Simpanan Kekal perlu mengikuti beberapa garis panduan yang telah ditetapkan, garis panduan yang sedia ada adalah: -

 

 • Forest Road Spesifikasi
 • Garis panduan Pengusahasilan Hutan
 • Jentera Garis Panduan Pembalakan
 • Garis Panduan, Garis Panduan yang dikeluarkan oleh ITTO (Pertubuhan Kayu Tropika Antarabangsa), iaitu: -

 

a) ITTO Garis Panduan Bagi Pengurusan Mapan Hutan Tropika Asli

 

b) ITTO Garis Panduan Atas Pemuliharaan Kepelbagaian Biologi Dalam Hutan Pengeluaran

Laman Utama PENGUSAHASILAN HUTAN